آکورد آهنگ رگ از محمد لطفی

Csus2ـــــCmـــــCsus2ـــــCm
GmـــــFmـــــFmsus2ـــــFm
اگه دوCmسم نداری چرا پس Fmاولِ اسمم دورِ گرB♭دن توئه
کی بهتGm این همه عشقE♭ میده و بی A♭توقعه
Gmاگه دوCmسِت ندارم چرا پس Fmنمیدم هدB♭یه هاتو پس
منی کهGm هزار دفعه دلم Fmشکست ولی بازA♭ دارم E♭بهت میگم نفسGm
Gmنزدیکتر از A♭رگم چجوری بهت Gmبگم
نمیدونیA♭ مگه دق میکنمC اگه دورت کنن Fmازم
تحملمB♭ کمه E♭غصه م یه عاA♭لمه
همه اگهE♭ بدن دل بدی میشـFmـکنن تو فرق کنE♭  باFm همهCm
CـــــA♭ـــــGmـــــA♭
A♭ـــــE♭ـــــB♭ـــــFm
CmـــــFmـــــE♭ـــــFm
خودمو کشتم A♭ازت دور بشم یه الف بچه Gmی مغرور بشم
به چشمم نیای Fmاصلا کور بشم ولی مردموB♭ نشد A♭نبینمت Gm
توی قلبِ A♭عاشقم محکمه جات من نمیذارم Gmکسی بیاد به جات
یه جوری الان Fmدلم تنگه برات انگاری یه قرE♭نه که Gmندیدمت Gm

 

نزدیکتر از رگم …

CـــــA♭ـــــGmـــــA♭
A♭ـــــE♭ـــــB♭ـــــFm
CmـــــFmـــــE♭ـــــFm

5/5 - (6 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘