آکورد آهنگ به سوی تو از مهران زاهدی

به F#mسوی تو به شوقِ F#mmaj7روی تو به طرف کوF#m7ی تو
سپیده دمB آیم مگر تو راBm جویمG بگو کجاF#mیی
نشاBنِ تو گه از زمین گاهی ز آسمان BmجویمF#m
ببین چه بیB پروا رهِ تو می Dپویم Emبگو کجاF#mیی
F#mـــــEmـــــDـــــBـــــF#mـــــBmـــــB
F#mکـــــF#mmaj7ـــــــــF#mــــی رود رخِ Bmماهت Gاز نظرF#mم نظرEmم
به غیر ناDمت کیEm نامِ دGگر ببرF#mم
اگر تو راB جویم حدیثِ دلG گویم بگو کجاF#mیی
به دستِ توB دادم دلِ پریـDـیشانم Emدگر چه خواF#mهی
فتاده امB از پا بگو که ازD جانم Emدگر چه خواF#mهی
یک دم Emاز خیالِ من نمیروی ای غزالِ Bmمن
Gدگر چه پرEmسی ز Gحالِ F#mمن
تا Emهستم من اسیرِ کویBm توام به آرزوی F#mتوام

 

اگر تو را جویم …

4.5/5 - (2 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘