آکورد گیتار من خود آن سیزدهم از محسن چاوشی

یار و Aهمسر نگرفتمGm که گرو بود سرم  A

تو شدی مادرو منGm با همه پیری پسرDmم

Dmتو جگرگوشه هم اتB♭ شیر بریدAیو هنوز

منِ بیچاGmره همان B♭عاشقِ خوGmنین جگرAم

پدرتA گوهرِ خود را Gmبه زر و سیم فروAخت

پدرِ عشق بسوGmزد که درآمد پدDmرم

Dmعشق و آزادگی و B♭حُسن و جواAنی و هنر

عجبا Gmهیچ نیارزید B♭که بی Gmسیمو زAرم

سیزده Gmرا همه عالم به در اAمروز از شهر

من خود آن Gmسیزدهم B♭کز همه عاGmلم به دAرم

تا به Gmدیوارو درش تازه کنم Aعهدِ قدیم

گاهی از Gmکوچه ی معشوB♭قه ی خود E♭میگذAرم

Aتو از آنِ دگریGm رو که مرا یادِ تو بسA

خود تو دانی که من ازGm کانِ جهانی دDmگرم

Dmاز شکارِ دگران B♭چشمو دلیA دارم سیر

شیرموGm جوی شغالانB♭ نبود آGmبخورAم

A  ــــ  Gm  ــــ  B♭  ــــ  Gm  ــــ  A  ــــ  B♭  ــــ  Dm  ــــ  Gm  ــــ  A  ــــ  Gm  ــــ  A

 

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر …

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘