Fmنوشتم روی برگای خیسCm ابی من دوست دارم B♭m
خدایی چشم انتظارم میدوCmنم چشم بهFm راهی

 

777
تو روستایFm دلم تو تک ساقه ی این شاE♭لیزاری من واسه تو بیدارو
تو بی خبر از حاله من Cmسر رو بالشتت B♭mمیذاری
چرا توی دلم Cmبذر بی میلیFm میکاری
Fmحیف میتونستیم زندگی کنیمB♭m نکردیم
Cجا اینکه دور بزنیم همو دور همFm بگردیم
Fmحیف رفتی و من توی این شهر شلوغ Fتنها B♭mمیمونم
Cرفتی و با رفتنت خورد شدم شکستFm وجودم
Fmحیف میتونستیم زندگیF کنیمB♭m نکردیم
Cجا اینکه دور بزنیم همو دور همFm بگردیم
Fmحیف رفتی و من توی این شهر شلوغ Fتنها B♭m
میمونم Cرفتی و با رفتنت خورد شدم شکستFm وجودم
یه B♭mجوری کشتنم هر روز Fmدنبال قصاصم من
B♭mاینا بستن سر پوچیم دوس Fmدارم ببازم من
آره B♭mخنده داره حالم Fmاراجیف میگم و خوبم
C اصلا باشه قبول تو خوب من از Fmانسانیت دورم
Fmحیف میتونستیم زندگیF کنیمB♭m نکردیم
Cجا اینکه دور بزنیم همو دور همFm بگردیم
Fmحیف رفتی و من توی این شهر شلوغ Fتنها B♭mمیمونم
Cرفتی و با رفتنت خورد شدم شکستFm وجودم

 

 

4.5/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *