آکورد آهنگ خاموش از شاهین نجفی

F#mمن هونی ایسم که بوم من همانی هستم که بودم

ساده Emدیل سختی F#mبیده

Emساده دل و سختیF#m کشیده

کی Gزمان می F#mدیمه

کی Gزمان می F#mدیمه

اونجوریG خط بکشه خیلی زودEm خط بکشهF#m

F#mمی دَهن دو سته می دَهن دو سته 

می لبانG خاموشه می دیلام هه تو به اَ

Emهیچی پوF#mچی خوشه

G  می دیلام هه تو به اَ

Emهیچی پوF#mچی خوشه

F#mگوله نیمه جان شوره زارمه گوله نیمه جان شوره زارمه

Gهوسِ اَبا نارم F#mهوس آب ندارم

Gدوس دارم پرپرابمF#m دوست دارم پرپر روم

Gحسرت خواب دارم Emخواب دارمF#mخواب دارم

Gهوس ابو دارم Emابو دارمF#mابو دارم

F#mاَی خودا اَی خودا هچینه Gمن مرا خورEmداندرF#mمه

هچینه Gمن مرا خورEmداندرF#mمه،Gنانم چی گوEmفتاندرF#mمه

 

3.8/5 - (5 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘