آکورد آهنگ یک نفس آرزوی تو از همایون شجریان

(  CـــــAـــــDـــــEm  )2
Emای که همه Dنگاهِ من Aخورده گرهC به روی تو
Emای که همه Dنگاهِ من Aخورده گره Cبه روی تو
Cتا نرود Cنفس Bmز تن Amپا نکشم Amز Bmکوی توC
تا نرود Cنفس Bmز تن Amپا نکشم Amز کوBmی تو
Amگرچه به شعله میکشیAm7 قلبِ مرا Am6به عشوه ات
Emبر دو جهان Dنمیدهم Cیک سرِ تاDرِ موی Emتو
Emبر دو جهان Dنمیدهم Cیک سرِ تاDرِ موی Emتو
CـــــEmـــــCـــــEm
Emمستیِ هر نگاهِ تو Cبه ز شراب و جامِ می
Em6مستیِ هر نگاهِ تو Cبه ز شراب و جامِ می
Amکی ز سرم برون شود Am7یک نفس Am6آرزوی Emتو
Amکی ز سرم برون شود Am7یک نفسAm6 آرزوی Emتو
(  EmـــــCـــــAmـــــDـــــEm  )2
Amدر قفسِ خیالِ تو ، در قفسِ Am7خیال توِ تکیه زنمAm6 به انتظاEmر  C
Emتا که تو بشـDـکنی Cقفس پر بکشمD به سوEmی تو
Emتا که تو بشـDـکنی Cقفس پر بکشم Dبه سوEmی تو
CـــــDـــــEmـــــDـــــEmـــــDـــــEm

 

نت و تبلچرهای همایون شجریان

3/5 - (66 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘