اگه Emمیتونستم تو رو میچیدم جلوAm چشام میذاشتمو میدیدم
رُزِ Dسفیدِ من ، ولی خشک میشی Gپیشِ من
تو رو Emمیکاشتم وسطِ قلبم نمیذاBmشتم یه برگ بشه ازت کم
رُزِ Dسفیدِ من ، تو خشک میشی Cپیشِ من
تو یه EmرویاییBm که نمیرAmسی به دستمEm
نمیشیEm سهمم Bmاما من همیشهAm عاشقت Emهستم
تو یهEm رویایی Bmکه نمیشه Amمالِ من Emشی
نه میشهEm آسموGنت شم نه میشه Amماهِ من Emشی
تو یهD رویایی Am… تو یهD رویایی C
رُزِ Dسفیدِ من … رُزِ Cسفیدِ من … رُزِ Dسفیدِ من … رُزِ Cسفیدِ من
گلِ Emمن پیشِ من میمیری میپوسه ریشه ت
کسیD از گل به تو کمتر بگه Bmدیوونه میشم
گلِEm من میرمو قلبم همیشه میمونه پیشت
گلِ Bmمن میرم از پیشت عشقِAm تو Bmمیمونه پیشمEm
رُزِ Dسفیدِ من … رُزِ Cسفیدِ من … رُزِ Dسفیدِ من … رُزِ Cسفیدِ من
تو یه رویایی که نمیرسی به دستم …

5/5 - (25 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *