آکورد آهنگ غزل از حمید حامی

GmـــــFdimـــــGm6ـــــDm

Dmساده نبودGm6 گذشتن ازFdim تو برامGm     Dm

Dmساده نبود گذشتن از Cتو برام

Gmساده نبود B♭کوچِ تو از Cلحظه Dmهام

Cساده نبودF قصه ی بی B♭تو بودB♭ن   Am

Gmساده نبود Cهق هقِ شبAm گریه Dmهام

Dmچه ساده دل GmبریدیGm6 اشکِ منوDm ندیدیDm

C  B♭خطی رو خاCطراتِ CقشنگموAmن کشیدDmی

Dmاما به Amانتظارِ Cبرگشتنت Gمیمونم

B♭شب تا Amسحر به Gmیادت Cغزل Amغزل Dmمیخونم

Gmشب تا سحر Cبه یادت Amغزل غزل Dmمیخونم

AmـــــCـــــGmـــــB♭ـــــGـــــCـــــAmـــــDm

DmـــــAmـــــCـــــGmـــــDm

Dmچه عاشقوB♭نه خوندم Fdimچه بی بهونه Gmرفتی

C نابا Ammaj7ورا  Cنه موندمAmmaj7      C که بیAm نشو   B♭نه  رفتیC      Am     Dm

Dmمن بی تو B♭و تو تنها Gmاز تو چی موB♭نده برAmجا

جز مشتی خاFطراتِ B♭همرنگِ خوAmاب و رویا

 

اما به انتظارِ برگشتنت میمونم …

به این آکورد امتیاز دهید
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘