آکورد آهنگ مترسک از عرفان طهماسبی

F#mمو براش میباریدُم تا تو خشکی نشینه C#m
F#mبراش میتابیدُم تا تو سرما نشینه C#m
مو براشF#m دریا شدُم او با برC#mکه میپرید
مو براشF#m فردا شدُم به گذشتهC#m میرسید
مو یه Dدنیا آرزو او جلوC#m پاشو میدید
صاف بودُم F#mعینِ دشت ولی باC#mهام صادق نشد
مو برF#mاش عشق شدُم ولی باC#mهام عاشق نشد
غرقِ Dعشقش میشدُم یک C#mدفعه قایق نشد
آی مترF#mسک چشاتو وا کن گندماC#mتو دزدیدن
آی مترF#mسک سر و صدا کن که کلاC#mغا رسیدن
ای مترDسک سر و صدا کن که کلاC#mغا رسیدن
C#mـــــDـــــC#mـــــF#mـــــC#mـــــF#m
همه F#mجا جارش زدُم مونو بیC#m صدا میخواست
مو براشF#m شفا بودُم او فقطC#m دوا میخواست
ما Dدوتامونه ولی او مونهC#m جدا میخواست
آی مترسک چشاتو وا کن گندماتو دزدیدن ….
F#mنمیدونُم دلُم C#mدیوونه ی کیستF#m اسیرِ نرگسِC#m مستونه ی کیست
F#mنمیدونُم دلِ سرC#mگشته ی ماF#m کجا میگرددو در خونه یC#m کیست
C#mـــــF#m

5/5 - (1 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

1 دیدگاه دربارهٔ «آکورد آهنگ مترسک از عرفان طهماسبی»

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘