آکورد آهنگ دودوتا چهارتا از پازل بند

A#mیهو نذاری بری بگی بست بود تو که قلق ما دستت بود
A#mدوست داری عاشقت شم ولیD#m من نمیشمF زود
A#mبذار یکم حالا همو بشناسیم یه حرفی وسط بندازیم
A#mبعد ببینیم با هم میساD#mزیم نمیساFزیم
A#mهنوز دستت Fmنیومده اG#خلاقم اینجوری نکن F#با من
نذار عوض شه Fرفتارم …
A#mدو دو تا چهارG#تا نکن A#mانقدر عزG#یزم دیگه من A#mبعد
یکمیG# را بیا حالا کهD#m دلم دست به Fmدلت زد
A#mدو دو تا چهارG#تا نکن A#mانقدر عزG#یزم دیگه من A#mبعد
یکمیG# را بیا حالا کهD#m دلم دست به Fmدلت زد
A#mیهو نذاری بری بگی بست بود تو که قلق ما دستت بود
A#mدوست داری عاشقت شم ولیD#m من نمیشمF زود
A#mبذار یکم حالا همو بشناسیم یه حرفی وسط بندازیم
A#mبعد ببینیم با هم میساD#mزیم نمیساFزیم
A#mدو دو تا چهارG#تا نکن A#mانقدر عزG#یزم دیگه من A#mبعد
یکمیG# را بیا حالا کهD#m دلم دست به Fmدلت زد
A#mاینجوریام ‌G#نیست بخوام A#mدیر بیام و G#زود برم
A#mاز اوناش G#نیستم منA#m به هیچکسیG# رو بدم
D#mجاتو خوب سفت کردیF# تو زندگیم Fعشق دلم
A#mدو دو تا چهارG#تا نکن A#mانقدر عزG#یزم دیگه من A#mبعد
یکمیG# را بیا حالا کهD#m دلم دست به Fmدلت زد
A#mدو دو تا چهارG#تا نکن A#mانقدر عزG#یزم دیگه من A#mبعد
یکمیG# را بیا حالا کهD#m دلم دست به Fmدلت زد

5/5 - (1 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘