EmـــــAm
Emدیگه حس و حال عاAmشقی ندارم
Emتوی قلب هیچکسیAm جایی ندارم
Emبا همه قهرم و هیچ Amکاری ندارم
Emمن دیوونه دیگه Amنایی ندارم
Emمن دیوAmونه رو از Fدست خودم Emدور کنید
من افسرAmده رو به Fعاشقی مجــEmـبور کنید
درد تنهایی برام Fیه عادته Emته خوشحالی من Fیه ساعته
(  Amشدی یه تکیه سنگ Fدلت نمیشه تنگ
G کوهتو Amول نکنی Em ای
Fاگه یه روز گرفت Dmدلت برای منG دلتو Amول نکنی  )2
Emبذار بگن بهم که اونF دیوونه بود
Emازت فقط برای من Fیه دونه بود
Emاون الان دست خداF امانته
Emزندگی بی اون برام Fحماقته
(  Amشدی یه تکیه سنگ Fدلت نمیشه تنگ
G کوهتو Amول نکنی Em ای
Fاگه یه روز گرفت Dmدلت برای منG دلتو Amول نکنی  )2

 

نت و تبلچر های سامان جلیلی

4.9/5 - (8 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *