G#mگفتی خیالِ تو راحت هرجا که باشی میام سایه به سایه ات
منم بهش کردم F#عادت الآن D#mچند وقته که دوری
رفتی از پیشم بهم گفتی که مجبوری مثل من کی میشه وEاست
در و G#mدیوارِ این خونه میریزه رویِ سَرم بعدِ تو دیوونه
اینا روF# یادم میمونه D#mیکی یکی میچینم آجرای خاطره هامونو میبینم
فاصلم از تو چه دوEره ، از تو چه دD#m وره  D#ــ
بی اG#mحساس ، دیدی گفتم ته این رابطه بُن بستهF#ــ
F#گفتم قلب سنگیت از D#mهیچی نمیترEسه F# بی احساD#س
لعنت به اونG#m شب که تو گفتی من دیگهF#  بر E نمیگردD#mم
D#mلعنت به اون F#شب که تا صبحE گر D#mیه  میکرEدم
E گفتی F# که از پG#mیشت برم فراموشمF# میکـEــنی D#mحتماً
D#m اگه عاF#شقت نبوD#mدم تا الآنE صبر F# نمیکرE دم F#صبر  نــEــمیکرD#m  دم D#

4.5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *