C#mیه زندگی از تو G#mطلبکارم
Bآیینه ها میگن افسردگیF#m دارم
Aروزای خوبی نیست درگیر و C#mدلگیرم
F#mبا این همهA رویا Bاز زندگی C#mسیرم
C#mاز آدما خستم از همهG#m ترسیدم
Bتو منو کی کشتی که من F#mنفهمیدم
Aروزای خوبی نیست دنیا برامC#m تنگه
F#mیه کشور AخستمB دور و برمC#m جنگه
منو کهG#m میبینی از نفس Aافتادم
یه روزی یه F#mشهرو Bدلداری میداAدم
دستایA دنیارو بعد تو ولB کردم
دنبال F#mخوشبختی Bدیگه C#mنمیگردم
وارونه شدG#m دنیام هر لحظه بیA تابم
شبا که F#mبیدارم Bروزارو Aمیخوابم
من Aسعیمو کردم تا خونه Bروشن شه
شاید که F#mقلب تو Bموافق C#mمن شه
منو کهG#m میبینی از نفس Aافتادم
یه روزی یه F#mشهرو Bدلداری میداAدم
دستایA دنیارو بعد تو ولB کردم
دنبال F#mخوشبختی Bدیگه C#mنمیگردم
وارونه شدG#m دنیام هر لحظه بیA تابم
شبا که F#mبیدارم Bروزارو Aمیخوابم
من Aسعیمو کردم تا خونه Bروشن شه
شاید که F#mقلب تو Bموافق C#mمن شه

4.4/5 - (26 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *