FـــــEmـــــFـــــEm 4
Em
Emرفت ، تو Fنگاش حسی ندEmاشت  دFلمو تنها گذAmاشت
جای Gهیچ Amحرفـی Dmنذاشت Emرفت به هوFام عادEmت نکرد
دیگه Fدنبالش Amنگرد  دلِ Gمن Amدنیــای Dmدرد
Emشاید Aاون یکی دیگه رو دوست Dmداره
Gکه نشد بهم Cبگه آره  Dmنتوسنت به روم Emبیاره F    Em
Emشاید Aتبِ عشقِ من زیاDmدی بود
Gواسه اون یه حسِ عاCدی بود
Dmکه تونست تنهام بذEmاره F    Em
EmـــــFـــــAـــــEmmaj7ـــــEm 2
EmـــــDmـــــCـــــA 2
Emشاید DmالتماEسو تو چشام Amمیدید
Dmشاید Amاز یه عشـFـقِ تازه Emمیترسید
Emکارم Dmشده گرEیه پای عـAـکسامون
Dmکاشکی Amپا نمیذاشت روی قوEmلامون
Emشاید Aاون یکی دیگه رو دوست Dmداره
Gکه نشد بهم Cبگه آره  Dmنتوسنت به روم Emبیاره F    Em
Emشاید Aتبِ عشقِ من زیاDmدی بود
Gواسه اون یه حسِ عاCدی بود
Dmکه تونست تنهام بذEmاره F    Em

 

نت و تبلچر های بابک جهانبخش

 

 

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *