آکورد گیتار از شمال تا جنوب از پالت بند

ازF#m گذشته بگذرC#یم گرچه Bmتلخ گرچه F#mخوب

این ترانه F#mمیرودC# از شمال Bmتا جنوF#mب

این ترانهF#m مالِ من Bmمالِ تو F#mمالِ ماست

F#mاین ترانه Bmشهرزادِ قصه گوی F#mحالِ ماست

Bmکوچه ها F#mخانه ها ، Bmقصه ها افساF#mنه ها

Dدر میانِ Bmقلبِ ما جاC#نانِ شرقی می F#mتپد

Bmدردها F#mرازها ، Bmشورها آF#mوازها

Dاز شمال تا Bmجنوب آC#وازه ی ما F#mمیرود

F#m  ـــــ  C#  ـــــ  Fdim  ـــــ  Bm  ـــــ  F#7  ـــــ  F#  ـــــ  Em  )2

F#mجانِ شرقی Emحسرتِ آF#میخته با Bmیادها

ایFdim گلویت C#کرده از نامردمی فرF#mیادها

F#7گر تو خواهی عاشقان فردا ز ماBm یادی کنند

Fdimیاد کن گاهی تو از شیرC#ین و از فرF#mهادها

Emجانِ شرقی سرد شد آF#تشکده کو آBmتشت

کو درفشِFdim کاویانیC# کو کمانِ آF#mرشت

Emجانِ شرقی شهر را از F#بوی گل آBmکنده کن

کوچه ها Fdimخانه را C#غرقِ نور و F#mخنده کن

 

5/5 - (1 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘