آکورد آهنگ تمام من از شروین حاجی آقا پور

به جای من یه قاصدک یه روز میاد توو خونتون توقدرشو بدون بعد من اگه نبود کسی به یاد من تو شعرمو بخون به جای من شاید یکی بیاد که می فهمتت که می بره فکرمو از سرت بعد من شاید یکی بیاد که می شناستت که بیشتر از من می خوادت تمام من (بیا […]

آکورد آهنگ بعد بارون میباره عطر آزادی از شروین

مَن جاده رو برَات صاف میکنم هَرچی سَرابه رو پُر آب میکنم بیا بریم مَن از رو مین و بُمب و شِنزار میدووم جای کمَرت شَلاق میخورم بیا بریم بَعد ما بارون میباره عَطر آزادی پُر میشه این خونه از رَقص و گل و شادی ما بریم تو سینه ها رَگبار و آهَن نیست دیگه […]

آکورد آهنگ برای از شروین

برای توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بی پولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زباله گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگ های […]

آکورد آهنگ انقضا از شروین حاجی پور

خودم میدونم واسه استفاده بودم که تموم میشه برات تاریخ انقضام یه روز من میدونستم وقتی راه بیوفته کارت من با قلبم تو ته زباله دونم یه وقت نکنی کورم اگه تو چشم دروغ میگفتیو نمی آوردمش به روت من امید داشتم به تن سنگ سرد تو فکر میکردم یهآدمه نجیب ساده توش هست شنیدم […]