آکورد آهنگ فرش قرمز از شهاب رمضان

یه جوری عوض شدم کنارِ تو ، تو یه چشم بهم زدن همه شاکین ازم که به خاطرِ تو قیدشونو زدم همه حسودن از دَم فقط دوست دارن که تو رو بزنن چشت کاری میکنم برات که دلم بشه فرشِ قرمزت (  موهاتو وا کن تا زندگیمو رنگ بزنه حرفایی بزن تو درِ گوشم که […]