آکورد آهنگ تمام ناتمام از پالت بند

تو بیا ای یارِ دیرین ، تو بیا ای شورِ شیرین که به صحراها و دریاها بباریم تو بیا ای بادو باران ، به تنِ خشکِ خیابان شاخه ای از باغِ فرداها بکاریم تو بیا با هم دوباره ، در شبِ سرخِ ستاره آسمانی از کبوترها بپاشیم تو بیا ای خنده ی دور ، در […]

آکورد گیتار از شمال تا جنوب از پالت بند

از گذشته بگذریم گرچه تلخ گرچه خوب این ترانه میرود از شمال تا جنوب این ترانه مالِ من مالِ تو مالِ ماست این ترانه شهرزادِ قصه گوی حالِ ماست کوچه ها خانه ها ، قصه ها افسانه ها در میانِ قلبِ ما جانانِ شرقی می تپد دردها رازها ، شورها آوازها از شمال تا جنوب […]