آکورد آهنگ سرتو بزار رو شونه هام از امید

سرتو بذار رو شونه هام خوابت بگیره بذار تا آروم دله بی تابت بگیره بهم نگو از ما گذشته دیگه دیره حتی من از شنیدنش گریم میگیره بذار رو سینم سرتو چشمای خیس و ترتو بذار تا سیر نگات کنم بو بکشم پیرهنتو بغل کن و بچسب بهم بکش دوباره دست بهم جز تو کسی […]