آکورد آهنگ پایان حرفات از نیما مسیحا

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ دارم خوابت رو میبینم تو بیدارم نکن هرگز بدون عشقم حقیقت داشت پس انکارم نکن هرگز نگاهت کردمو چشمات فقط زیرِ سوالم برد پریدم سمتِ آغوشت ولی سنگت به بالم خورد اگه پایانِ حرفاته سکوتم خاطرت باشه اگه از یاد تو رفتم سقوطم خاطرت باشه اگه قلبت نمیخوادم اشاره کن خودم میرم اگه […]

آکورد آهنگ ماه ساکت از نیما مسیحا

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ پشتِ سرم اگـر طوفانی سرکشه اگر که رو به روم شب شعله میکشه دلواپسم نباش من مردِ حادثم از قلبِ اشک و خون به خونه میرسم دلواپسم نباش ای ماهِ ساکـتــــم دلواپسم نباش که من به یاد  تم به فکرِ غربتِ گلهای پرپرم    باید که از شبِ دلهره بگذرم ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ میونِ […]