آکورد آهنگ یه تیکه زمین از محمد اصفهانی

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ بهشت از دستِ آدم رفت از اون روزی که گندم خورد ببین چی میشه اون کس که یه جو از حقِ مردم خورد کسایی که تو این دنیا حسابِ ما رو پیچیدن یه روزی هرکسی باشن حساباشونو پس میدن عبادت از سرِ وحشت واسهعاشق عبادت نیست پرستش راه تسکینه پرستیدن تجارت نیست سرِ […]