آکورد آهنگ آتشکده از مهدی یراحی و آروین صاحب

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ من سوختم اما درونم یک لحظه خاموشت نکردم یک عمر مردم هر دقیقه از بس فراموشت نکردم این سوختنهای همــیشه از من یه مردِ دیگه ای ساخت از بس نگاهم هر طرف رفت چیزی منو یاد تو انداخت من بودمو آتیشِ هر روز من بودمو این وسعتِ درد هر روزِ من […]

آکورد آهنگ خاک از مهدی یراحی

ــــــــــــــــــــ 2 دارم از سرزمینِ داغ دیدم از این خاکِ پر از پرواز میگم هنوزم زیرِ بارونِ گلوله ست ، دارم از غربتِ اهواز میگم هوا هرروز بدتر آب کمتر ، تمامِ کارِ مردم انتظاره مگه میشه نشه کاری واسش کرد واسه خاکی که انقدر درد داره آخه تا کی واسه حالِ هوامون ، قراره […]

آکورد آهنگ عکس شد از مهدی یراحی

ـــــــــــــــ از كجا بايد شروع كنم اين داستانو كه خط به خط زندگيمو با تو قسمت كنم تا كجا خوب بودم از كجا بد شدم دنبالِ حرفامو بگيرو با من بيا اين تمامِ حقيقتاى جهانِ منه اين قابِ عكس نبايد بشكنه   از پشتِ اين قابِ عكس كهنه دنيا رو میبينم يه لحظه میخندم از […]

آکورد گیتار هرجای دنیایی از مهدی یراحی

  ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ  هر جای دنيایی دلم اونجاست من كعبمو دورِ تو ميسازم من پــشت كردم به همه دنيا تا رو به تو سجاده بندازم هر روز حسم تازه تر ميشه غرقِ تو ميشم […]