آکورد آهنگ منو درک کن از مهدی یغمایی و علیرضا قرایی منش

ـــــــــــــــــــــــــ منو درک کن من ازت خالیم تو پیشِ منو مالِ من نیستی چقدر سخته پشتِ تو راهی بشم ببینم تو دنبالِ من نیستی منو درک کن من هنوز عاشقم مثل روزِ اول که دیدم تو رو نمیگم تو هم عاشقم شو ولی اگه هیچ حسی نداری برو به من حسِ خوبی نمیدی ولی برای […]

آکورد آهنگ علی دریاست از مهدی یغمایی و ایمان قیاسی

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ علی دریاست دریا رو نمیــشه ساده با سم کشت علی رو قبل از اون محراب یه لشــکر ابن ملجم کشت علی قربانیِ کوفه ست علی رو کوفه کم کم کشت آخه کی باورش میشه علی رو ابن ملجم کشت ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــ کسی که هر شبِ کوفه تو دستــش نونِ گندم بود […]