آکورد گیتار باز یه شب پر غم از مهدی مقدم

(   ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ  )2 باز يه شبِ پرِ غم باز تو رو بونه كرده دلم كاش مـــيشد مثل قديما باز بشيـــنيم عاشقونه با هم من به همين دلخوشم كه يه روزی عشقِ تو بشم تو ميدونستی اگه بری من خودمو ميكـــشم […]