آکورد آهنگ دل و دلدار از مجید پارسا

ــــــــــ دل را به تو دادمو تا سر بدهم بر باد بنده ی عشقمو از هر دو جهان آزاد دردانه ی زیبا رخِ مادرزاد به دامت افتادم زندانیِ در بندِ تو آزادم خوش موقع رسیدی تو به فریادم تو همانی که هرگز نرود یادم دل و دلدار تویی عاشقِ بیمار منم آن که جانش برود […]