آکورد آهنگ یک نفس آرزوی تو از همایون شجریان

(  ـــــــــــــــ  )2 ای که همه نگاهِ من خورده گره به روی تو ای که همه نگاهِ من خورده گره به روی تو تا نرود نفس ز تن پا نکشم ز کوی تو تا نرود نفس ز تن پا نکشم ز کوی تو گرچه به شعله میکشی قلبِ مرا به عشوه ات بر دو جهان […]