آکورد آهنگ مردم شهر از حامد همایون

امشب غمِ دیروزو پریروزو فلان سالو فلان حالو فلان مال که بر بادِ فنا رفت نخور به خدا حسرتِ دیروز عذاب است مردمِ شهر بهوشید ، مردمِ شهر بهوشید  هرچه داریدو ندارید بپوشیدو برقصیدو بخندید که امشب سرِ هر کوچه خدا هست روی دیوارِ دلِ خود بنویسید خدا هست نه یک بارو نه ده بار […]

آکورد آهنگ چشم ما روشن از حامد همایون

ـــــــــــــــ چشمِ ما روشن عشق بی خبر آمده ای بعدِ عمری دوری از سفر آمده ای چشمِ ما روشن عشق چه عجب اینجایی دلمانپوسید از این همه تنهایی من زمستانم را برف و پارو کردم خانه را پیشِ پات آب و جارو کردم چای دم کردم تا تو لبی تر بکنی پیشِ من بنشینی خستگی […]