آکورد آهنگ توی یک دیوار سنگی از گوگوش

توی یک دیوار سنگی   دو تا پنجره اسیرن دو تا خسته دو تا تنها   یکیشون  تو    یکی شون من دیوار از سنگه سیاهه   سنگ سرد و سخت خارا زده قفل بی صدایی  به لبای خسته ی ما نمی تونیم که بجنبیم   زیر سنگینی دیوار همه ی عشق من و تو   قصه هست قصه ی  […]