آکورد آهنگ من بدون تو از فرزاد فتاحی

ـــــــــــــــ من بدونِ تو نمیتونستم ، خوابِ من پر شده بود از کابوس تو به من جراتِ طوفان دادی واسه آرامشِ این اقیــانوس من واسه رد شدن از تاریکی اسمی غیر از تو نمیدونستم نبضِ این حادثه تو دستِ تو بود ، من بدونِ تو نمیــتونسـتم من بدونِ تو نمیتونستم ، شاید از حادثه میترسیدم […]