آکورد آهنگ دریا کجاست از چارتار

شاعرترین عاشقت مینگاشت با شعله ات شب حقیقت نداشت لب تر کنی هر چه خواهی شوم دیوانه تا بی نهایت روم میرقصی در یادم از غیر از تو من آزادم چون فریادی در صحرایی یا شبهای بی فردایی چون رویایی از بیداری یا تنهایی از دیداری شاعرترین عاشقت مینگاشت … تلخی نکن با من ای […]

آکورد آهنگ کلاغ از چارتار

هوا آن سوی چشمانم بارانی ست سکوتم تحفه ی رنجی پنهانی ست به شمع آغشته میماند خورشیدم فرازِ تپه ای ماهی پیدا نیست صدایی از درون با من میگوید شروعِ فصلِ بی رحمِ تنهایی ست پر میزند بر بامم سیاهِ کلاغ و شب به ویرانه ها میمانم خانه بی چراغ و تب میسوزدم میکوبد به […]

آکورد گیتار ببر از چارتار

(   ــــ    ــــ  )2 مستانه پاشید اسبِ سیاهی در پنجه ی نور یالی رها را               طاووسِ دشتی آهوی کوهی باور نداری این مُدعا را               من ببر صبرم تا لمسِ دستت سیری نباشد این اشتها را               […]