آکورد آهنگ همسفر از آصف آریا

پا گرفتی توی قلبم کم نذاشتی تو رفاقت دلت از من که بگیره میارم گل در خونت خوبه عطرت یادگاری روی این تن جا بمونه منو این چشمای عاشق دیدنت عادتمونه من بمونم یا نمونم به خودت بستگی داره نرو جمعی رو بی من بگو عشقم نمیذاره امشب از خود بی خود شر میکنم هرکی […]