آکورد آهنگ شب از آرمان گرشاسبی

2( ـــــــــــــــــــــــــــ ) سفر نميروم دگر تو را ندارم آنقدر ز ما فقط رهی ست كه مانده پشت سر ببر مرا زخاطرت نرفت اگر ای از من بی خبر شب چرا ميكُشد مرا تو نشســـته ای كــجای ماجرا من چنان گريه ميكنم كه خدا بغل كند مگر مرا عمر همه لحظه ی وداع ست و […]

آکورد آهنگ برمیگردم از آرمان گرشاسبی

غرقِ غربتم لحظه لحظه ی هر دقیقه ای که بی تو طی شود خسارت است اگرچه خانه در اسارت است بمیرم که بی من چه جوری کشیدی به چشمت چه دیدی    برمیگردم کمی   بمان برمیگردم حتی زخمی و نیمه جان برمیگردم حتی اگر فرشته ات اهریمن شد از دستش سرنوشتِ ما پرسیدن شد بمیرم […]