آکورد آهنگ منو درک کن از مهدی یغمایی و علیرضا قرایی منش

DmـــــAـــــFـــــCـــــGmـــــDm

منو Dmدرک کن من ازت Gmخالیم تو پیشِ Edimمنو مالِ من Dmنیستی

چقدر Fسخته پشتِ تو راGmهی بشم ببینم B♭تو دنباCلِ من Dmنیستی

منو Dmدرک کنG من هنوزCm عاشقم مثل Adimروزِ اول که دیدGmم تو رو

Cنمیگم تو هم عاشقم Fشو ولی اگه B♭هیچ Cحسی ندارDmی برو

به من Dmحسِ خوDبی نمیدی Gmولی براCی تو دیوونگی Fمیکنم

ببین B♭من چقدر عاشقم Gmکه هنوز کناAرت دارم زندDmگی میکنم

به من Dmحسِ خوDبی نمیدGmی ولی براCی تو دیووFنگی میکنم

ببین B♭من چقدر عاGm6شقم که هنوز Aکنارت دارم Dmزندگی Cمیکنم B♭

DmـــــAـــــFـــــCـــــGmـــــDm

کدوم Dmزخمِ کاریمو مرهم شدی کجا Gmعاشقانه رسیدی به من

ازت Cهیچ چیزی نمیخوGmام چون Fبخوامم تو Gmچیزی نمیدDmی به من

نگاه Dmکن هنوزم به راهی شدن ، به Gmکوچ اعتقادی ندارم ، برم

منو Cدرک کن ، قبل از Gmاین که یه روز همه Edimزندگیمو Dm بذارCم برB♭م

 

به من حسِ خوبی نمیدی ولی …

1/5 - (1 امتیاز)
فروشگاه آنلاین پوشاک بافتنی معرفی و بررسی بهترین سایت های آموزش گیتار

آکورد های جدید در تلگرام

دیدگاه خود را بنویسید

کادوی کاربر وفادار

عزیزم😍: اول یکم لبخند بزن😁

سلام.اسمم ساسانه. من تورو به عنوان کاربر و دوست وفادار سایت شناسایی کردم. همیشه همراهم بودی و این خیلی برام ارزشمنده!خیییلی
واسه همین یک هدیه خفن دارم برات.فقط از دستش نده چون مخصوص شماست و منم کلی هزینه کردم براش 😄.ایمیلتو بزن تا همین الان بفرستم 😘