Dmتا گرم آFغوشت شدم Cچه زود فراBموشت شدAmم

Gmتقصیر تو نبود خودم Bباری روی Cدوشت شدDmم

Dmکاشکی دلت Fبهم میگفت Cنقشه قلبBمو دارهAm

Gmهر کی زد و رفت و شکست Bیه روز یه جا Cکم میاBره Am

یه روز یه جا Cکم میاBره

Dmموندن و سوختن و ساخAmتن همه یاCدگار عشBقه

انتقامه Dmاز تو گرفAmتن کار من Cنیست کار عشBقــــDmــــه Cکار عشBقه

کار عشBقــــDmــــه Cکار عشBقه

به این آکورد امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *